Tokidoki Naruto Bowl with Chopsticks - 16 oz.

Item# 03813771
  • Tokidoki Naruto Bowl with Chopsticks - 16 oz.
  • Tokidoki Naruto Bowl with Chopsticks - 16 oz.
  • Tokidoki Naruto Bowl with Chopsticks - 16 oz.
  • Tokidoki Naruto Bowl with Chopsticks - 16 oz.

Sold Out.