Stocking Stuffers

Naruto and Sasuke Shot Glass 2 oz. - Naruto Shippuden