Kakashi Hatake 1400 T Shirt - 1400 x Naruto Shippuden

Item# 03891256
  • Kakashi Hatake 1400 T Shirt - 1400 x Naruto Shippuden

Sold Out.